Breaking News
 |  | 

Remonty i budowa

Roboty ziemne. Odpowiednie przygotowanie. Usługi koparką

img-responsive

Przed przystąpieniem do budowy domu konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Roboty ziemne możemy podzielić ze względu na sposób urabiania gruntu (ręczny, przy pomocy sprzętu mechanicznego oraz przy pomocy materiałów budowlanych). Najczęściej spotyka się urabianie gruntu przy pomocy sprzętu mechanicznego natomiast najrzadziej za pomocą materiałów budowlanych. Usługi koparką Łódź swoim zakresem obejmują między innymi: odspojenie gruntu od całości, wydobycie odspojonego materiału, następnie transport urobku oraz ułożenie i zagęszczenie masy ziemnej.

 

Cennik robót ziemnych może różnić się w zależności od miasta oraz regionu (np. Łódź czy Kraków). Jest to spowodowane tym, że cena jest uzależniona między innymi od twardości podłoża. Im podłoże jest gorsze do prac ziemnych tym ich cena jest wyższa. Roboty ziemne, które najczęściej się wykonuje to wykonywanie wykopów (wąskoprzestrzennych oraz szerokoprzestrzennych). Mogą one być trwałe (np. podczas budowy linii kolejowych, autostrady) oraz tymczasowe (np. podczas budowy konkretnego obiektu, po tym czasie reszta ulega likwidacji). Równie często wykonywane są nasypy.

roboty-ziemne-odpowiednie-przygotowanie-uslugi-koparka

ABOUT THE AUTHOR